Venus violentia, 1996 – 1998

Psicologies agitades. Aigües fosques del simbòlic. L’atracció del perill. Autenticitat tumultosa. Dansa de la memòria. Hereus de la solitud. La confusió del desig. Revelació carnal. Intimitat impossible. Transgressió nua. Arquetips alliberats. Edèn de transcendència. Poderosa masculinitat femenina. Salvatge feminitat masculina. Expressionisme. L’aura del sexe. L’erotisme de la desobediència. Tors de la nit. L’edat del cel.

Psicologías agitadas. Aguas oscuras del simbólico. La atracción del peligro. Autenticidad tumultuosa. Danza de la memoria. Herederos de la soledad. La confusión del deseo. Revelación carnal. Intimidad imposible. Transgresión desnuda. Arquetipos liberados. Edén de trascendencia. Poderosa masculinidad femenina. Salvaje feminidad masculina. Expresionismo. El aura del sexo. El erotismo de la desobediencia. Torso de la noche. La edad del cielo.

Agitated psychologies. Symbolic dark waters. The draw of danger. Tumultuous authenticity. Dance of the memory. Heirs of solitude. The confusion of desire. Lustful revelation. Impossible intimacy. Naked transgression. Freed archetypes. Eden of transcendence. Powerful feminine masculine. Wild masculine femininity. Expressionism. Sex halo. Night torso. The age of heaven.