Schwarze Liebe, 2005

Amor negre. Amors impossibles. Amors desoladors. Amors estimats. Amors delirants. Amor i poder. Fascinació sublimada. Desafiament caòtic. Egocentrisme traïdor. Mirada subjugadora. Anhel de control. Lluita de contraris. Deler de possessió. Hedonisme complaent. Abismes buscats. Mons recreats. Desig de pertànyer. Presències antigues. Escenes vençudes. Naufragis de vanitat. Sobredosis d’amor.

Amor negro. Amores imposibles. Amores desoladores. Amores queridos. Amores delirantes. Amor y poder. Fascinación sublimada. Desafío caótico. Egocentrismo traidor. Mirada subyugante. Anhelo de control. Lucha de contrarios. Ansia de posesión. Hedonismo complaciente. Abismos buscados. Mundos recreados. Deseo de pertenecer. Presencias antiguas. Escenas vencidas. Naufragios de vanidad. Sobredosis de amor.

Black love. Impossible loves. Desolating loves. Wanted loves. Delirious loves. Love and power. Ennobled passion. Chaotic challenge. Betraying egotism. Captivating look. Longing for control. Struggle of opposites. Yearning for possession. Indulging hedonism. Sought abysses. Recreated worlds. Wish to belong. Ancient presences. Defeated scenes. Vanity wrecks. Love overdose.