Säulen der Zartlichkeit, 1999

Columnes de la tendresa. Calidoscopi d’ànsies. Imaginaris de l’oblit. Simbolismes del color. La feminitat polièdrica. Mosaic d’excessos. Els temps de la vida. Les edats. La llibertat interior. Lliurament incondicional. Descens a l’angoixa. Psicologies de l’underground. Rostres de l’ànima. Tendresa clandestina. L’erotisme de la veritat . Prejudicis vençuts. Cruels fronteres interiors.

Columnas de la ternura. Caleidoscopio de ansias. Imaginarios del olvido. Simbolismos del color. La feminidad poliédrica. Mosaico de excesos. Los tiempos de la vida. Las edades. La libertad interior. Entrega incondicional. Descenso a la angustia. Psicologías del underground. Rostros del alma. Ternura clandestina. El erotismo de la verdad. Prejuicios vencidos. Crueles fronteras interiores.

Columns of tenderness. Kaleidoscope of yearning. Imaginaries of oblivion. Colour symbolisms. Polyhedral femininity. Mosaic of excesses. The times of life. The ages. The inner freedom. Unconditional devotion. Descent into anguish. Undergroung psychologies. Faces of the soul. Undercover tenderness. The eroticism of truth. Vanquished prejudices. Cruel inner boundaries.