La pelle del sussurro, 2016

Transgressió del cor. Era inconformista. Encadenament de les estrelles. Cos creient. Criatura rebel. Essència de l’excés. Cadenes fidels. Poema de vida. Victòria lírica.

Transgresión del corazón. Era inconformista. Encadenamiento de las estrelles. Cuerpo creyente. Criatura rebelde. Esencia del exceso. Cadenas fieles. Poema de vida. Victoria lírica.

Transgression of the heart. Non-conformist era. Enchained stars. Believing body. Rebel creature. Essence of excess. Faithful chains. Poem of life. Lyrical victory.