La notte scolpita, 2016

Cel lligat. Ombres esmaltades de dolor. Desconcert del temps. Carreteres de les edats. Palpitar alliberat. Humanitat de pedra. Llavis abandonats. Ments cautives. Herois del ser. Selva de l’existència. Muses de la pèrdua. Espia del crepuscle. Voluntat robada.

Cielo atado. Sombras esmaltadas de dolor. Desconcierto del tiempo. Carreteras de las edades. Palpitar liberado. Humanidad de piedra. Labios abandonados. Mentes cautivas. Héroes del ser. Selva de la existencia. Musas de la pérdida. Espía del crepúsculo. Voluntad robada.