Beating paths, 2018

Expressionisme pop. Metamorfosis febril. Cops de l’ànima. Caçadora de dubtes. Talons de tequila. Espia del crepuscle. Sobredosis de vida.

Expresionismo pop. Metamorfosis febril. Goples del alma. Cazadora de dudas. Tacones de tequila. Espía del crepúsculo. Sobredosis de vida.

Pop expresionism. Feverish metamorphosis. Soul’s beats. Doubt’s hunter. Tequila’s heels. Twilight’s spy. Overdose of life.