Addicted, 2017

Expressionisme febril. Sobredosis de vida. Llavis eterns. Anhel embriagat. Impuls torbat. Metamorfosis sublim. Sospirs de bellesa. Flames de l’ànima. Desmai de mitjanit.

Expresionismo febril. Sobredosis de vida. Labios eternos. Anhelo embriagado. Impulso turbado. Metamorfosis sublime. Suspiros de bellesa. Llamas del alma. Desamayo de medianoche.

Feverish expresionism. Overdose of life. Eternal lips. Intoxicated desire. Troubled impulse. Sublime metamorphosis. Sighs of beauty. Flames of the soul. Midnight faint.