About

Vanessa Pey
vanessa@vanessapey.com

Les meves imatges, presentades en format fotogràfic o de vídeo, reconfiguren arquetips i rols per allunyar-se de simplificacions imposades o autoimposades. Exploren les nostres contradiccions i les múltiples identitats, buscant trencar fronteres entre allò corpori i l’anímic, amb un anhel d’atrapar la complexitat del ser, que és el nucli conceptual de les composicions visuals.

Mis imágenes, presentadas en formato fotográfico o de vídeo, reconfiguran arquetipos y roles para alejarse de simplificaciones impuestas o autoimpuestas. Exploran nuestras contradicciones y las múltiples identidades, buscando romper fronteras entre lo corpóreo y lo anímico, con un anhelo de atrapar la complejidad del ser, núcleo conceptual de las composiciones visuales.