About

Vanessa Pey
vanessa@vanessapey.com

La creació és, per a mi, una forma de perseguir el coneixement de l’ésser. Una aproximació a aquella essència oculta, a aquella ànima, que tot just es deixa intuir. Aquesta recerca comporta una fascinació i, és alhora, un procés d’alliberament que busca trencar les fronteres entre allò corpori i l’anímic. Així, les meves imatges reconfiguren arquetips i rols per allunyar-se de simplificacions imposades o autoimposades, reconeixent les nostres contradiccions, les múltiples identitats, amb un anhel d’atrapar la complexitat del ser, que és el nucli conceptual de les meves composicions visuals.

La creación es, para mí, una forma de perseguir el conocimiento del ser. Una aproximación a aquella esencia oculta, a aquella alma, que apenas se deja intuir. Esa búsqueda comporta una fascinación y, es a la vez, un proceso de liberación que trata de romper las fronteras entre lo corpóreo y lo anímico. Así, mis imágenes reconfiguran arquetipos y roles para alejarse de simplificaciones impuestas o autoimpuestas, reconociendo nuestras contradicciones, las múltiples identidades, con un anhelo de atrapar la complejidad del ser, que es el núcleo conceptual de mis composiciones visuales.