About

Vanessa Pey
vanessa@vanessapey.com

L’exploració de les nostres contradiccions i les múltiples pertinences. L’alliberador trencament de fronteres entre el jo i les circumstàncies. La reconfiguració d’arquetips i rols per allunyar-nos de simplificacions imposades o autoimposades. Explorar, deconstruir i reconfigurar la identitat són, doncs, alguns dels eixos conceptuals de les meves composicions visuals.

La exploración de nuestras contradicciones y las múltiples pertenencias. La liberadora ruptura de fronteras entre el yo y las circunstancias. La reconfiguración de arquetipos y roles para alejarnos de simplificaciones impuestas o autoimpuestas. Explorar, deconstruir y reconfigurar la identidad son, pues, algunos de los ejes conceptuales de mis composiciones visuales.

The exploration of our contradictions and multiple identities. The liberating breaking of boundaries between the self and the circumstances. The reconfiguration of archetypes and roles to move away from imposed or self-imposed simplifications. Exploring, deconstructing and reconfiguring the identity are some of the conceptual axes of my visual compositions.